Μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Κλιματισμός

Θέρμανση

Καύσιμα αέρια

Ηλεκτρολογικά

Πυρασφάλεια

Ανελκυστήρες

Υδραυλικά

Πισίνες

Διαθέτουμε πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών που εκπονεί από το 1997 Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες κτιρίων γνωρίζοντας άριστα τη σχετική Νομοθεσία και το Κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις μελέτες της κατηγορίας αυτής και συνεχώς ενημερώνεται για τις εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα.

Σε αυτές περιλαμβάνονται μελέτες πολεοδομίας ΗΜ Εγκαταστάσεων που απαιτούνται για την έκδοση Οικοδομικής άδειας για νέο ή ανακαινιζόμενο κτίριο.

Μελέτες Πυρασφάλειας, Καυσίμου αερίου, Περιβαλλοντικές μελέτες απαιτούμενες για αδειοδότηση στους αντίστοιχους φορείς (Πυροσβεστική Υπηρεσία, Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής, Υπουργείο Περιβάλλοντος).

Μελέτες εφαρμογής ΗΜ εγκαταστάσεων και Προϋπολογισμός με τεύχη δημοπράτησης όπου αυτές απαιτούνται.

Ενεργειακές Μελέτες (ΚΕΝΑΚ)

Οι Ενεργειακές Μελέτες καταρτίζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) που ισχύει για την Ελλάδα και υποχρεούται να τον εφαρμόσει όποιος χτίζει νέα οικοδομή ή προβαίνει σε μερική ή ολική ανακαίνιση κάποιας υπάρχουσας

Ενεργειακοί Έλεγχοι (ν. 4342/2015)

Σύμφωνα με το Ν. 4342/2015 και την Υ.Α. οικ. 175275/30.5.2018, ισχύει και στην Ελλάδα το καθεστώς των ενεργειακών ελέγχων σε μεγάλες επιχειρήσεις.

Σε αντίθεση με τις ενεργειακές επιθεωρήσεις οι οποίες εξετάζουν την ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου σαν σε αυτό να κατοικεί ο «μέσος χρήστης», στους ενεργειακούς ελέγχους μετράται η πραγματική κατανάλωση ενέργειας της επιχείρησης αναλύεται και παραμετροποιείται ώστε να αναλυθεί το ενεργειακό προφίλ και οι παράγοντες που το επηρεάζουν με σκοπό την κατάρτιση στόχων εξοικονόμησης ενέργειας.

Ενεργειακές Επιθεωρήσεις

Το ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΑ κτιρίου ή κτιριακής μονάδας απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη ενός κτιρίου ή κτιριακής μονάδας ώστε να επιτρέπει στους ιδιοκτήτες ή στους ενοικιαστές του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας να συγκρίνουν και να αξιολογούν την ενεργειακή απόδοσή του και ισχύει για 10 έτη από την ημερομηνία έκδοσής του. Η έκδοση Π.Ε.Α. είναι απαραίτητη μετά την κατασκευή / ανακαίνιση ενός κτιρίου ή τμήματός του, σε πράξεις αγοραπωλησίας και ηλεκτρονικές δηλώσεις μίσθωσης, ενώ από το 2016 είναι υποχρεωτικό για την ανάρτηση διαφημιστικών αγγελιών ενός κτιρίου.

Όταν εκδοθεί το Ενεργειακο Πιστοποιητικο του κτηρίου σας, θα το κατατάσσει σε μια από τις ενεργειακές κατηγορίες που έχει καθορίσει το Υ.ΠΕΚ.Α., ενώ ταυτόχρονα θα περιλαμβάνει και συστάσεις του επιθεωρητή (μη δεσμευτικές) για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου, με τελικό σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας.

energyΥπηρεσίες