Οι Υπηρεσίες μας

Το Μελετητικό γραφείο του Κατσαρέλη Δημήτρη Μηχανολόγου Μηχανικού και των συνεργατών του δραστηριοποιείται εδώ και 25 χρόνια στους τομείς των Μελετών Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων.

Μελέτες Η/Μ Εγκαταστάσεων

 

Διαθέτουμε πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών που εκπονεί από το 1997 Ηλεκτρομηχανολογικές – Μηχανολογικές Μελέτες κτιρίων γνωρίζοντας άριστα τη σχετική Νομοθεσία και το Κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις μελέτες της κατηγορίας αυτής και συνεχώς ενημερώνεται για τις εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα.

Ενεργειακές Μελέτες (ΚΕΝΑΚ)

 

Οι Ενεργειακές Μελέτες καταρτίζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) που ισχύει για την Ελλάδα και υποχρεούται να τον εφαρμόσει όποιος χτίζει νέα οικοδομή ή προβαίνει σε μερική ή ολική ανακαίνιση κάποιας υπάρχουσας.

Ενεργειακοί Έλεγχοι(ν.4342/2015)

 

Σύμφωνα με το Ν. 4342/2015 και την Υ.Α. οικ. 175275/30.5.2018, ισχύει και στην Ελλάδα το καθεστώς των ενεργειακών ελέγχων σε μεγάλες επιχειρήσεις.
Σε αντίθεση με τις ενεργειακές επιθεωρήσεις οι οποίες εξετάζουν την ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου σαν σε αυτό να κατοικεί ο «μέσος χρήστης», στους ενεργειακούς ελέγχους μετράται η πραγματική κατανάλωση ενέργειας της επιχείρησης

Ενεργειακές Επιθεωρήσεις

 

Το ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΑ κτιρίου ή κτιριακής μονάδας απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη ενός κτιρίου ή κτιριακής μονάδας ώστε να επιτρέπει στους ιδιοκτήτες ή στους ενοικιαστές του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας να συγκρίνουν και να αξιολογούν την ενεργειακή απόδοσή του και ισχύει για 10 έτη από την ημερομηνία έκδοσής του.

Οι Αρχές μας

Οι αρχές μας που μας κάνουν να ξεχωρίζουμε καθιερώνοντας μας στον χώρο είναι:

  • Προτάσσουμε πάντα το συμφέρον του πελάτη

 

  • Παρακολουθούμε συνεχώς τις τεχνολογικές εξελίξεις

 

  • Δίνουμε έμφαση στην ποιοτική δουλειά

 

  • Είμαστε συνεπείς στους χρόνους παράδοσης που συμφωνούμε

Εταιρία

Το Μελετητικό γραφείο του Κατσαρέλη Δημήτρη Μηχανολόγου Μηχανικού και των συνεργατών του δραστηριοποιείται εδώ και 20 χρόνια στους τομείς των Μελετών Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων…

energyEnergydesign.gr