Blog

Νέο ΦΕΚ: Πότε απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας

on 13 Μαΐου, 2020

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (ΦΕΚ B 1843 – 13.05.2020) η απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174 του Υφυπουργού ΥΠΕΝ που αφορά στις “Εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγησή της» σε αντικατάσταση της 69701/4461/12-10-2018 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) καθώς και συμπλήρωση της εργασίας α. και τροποποίηση της εργασίας κη. της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017» (ΦΕΚ Β΄ 4520).

Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό ΦΕΚ εδώ: ΦΕΚ B 18432020.

read more
Δημήτρης ΚατσαρέληςΝέο ΦΕΚ: Πότε απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας

Δημοσιεύθηκε ο νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων – ΠΔ 41/2018

on 10 Μαΐου, 2020

Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων καθορίζει τις απαιτήσεις και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται στα κτίρια, προκειμένου:

α) Να προστατεύεται η ζωή και η υγεία των ατόμων που βρίσκονται σε αυτά σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.

β) Να εμποδίζεται η εξάπλωση της φωτιάς από τον χώρο όπου εκδηλώθηκε στους άλλους χώρους του κτιρίου.

γ) Να αποτρέπεται η μετάδοση της φωτιάς από τον χώρο που εκδηλώθηκε στα όμορα και στα γειτονικά ακίνητα καθώς και στις γειτονικές περιοχές.

δ) Να προστατεύονται τα ίδια τα κτίρια και τα περιεχόμενά τους.

Πρωταρχικός στόχος του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων παραμένει η ασφάλεια του κοινού σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς, η οποία επιτυγχάνεται γενικά με κατάλληλο σχεδιασμό του κτιρίου και των επιμέρους χώρων του, με την εγκατάσταση ενεργητικών μέσων και συστημάτων, καθώς και με την κατάλληλη επιλογή υλικών και εξοπλισμού.

Ειδικότερα καθορίζονται:

  • Όλα τα μέτρα που προστατεύουν το κτίριο από κατάρρευση λόγω φωτιάς, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκκένωσή του.
  • Οι ελάχιστες απαιτήσεις σχεδιασμού των οδεύσεων διαφυγής που επιτρέπουν την ταχεία εκκένωση του κτιρίου και την ασφαλή διαφυγή των χρηστών του, εκτός αυτού ή σε άλλον ασφαλή χώρο ή σε άλλο κτίριο, χωρίς να υποστούν τις επιπτώσεις του καπνού, των τοξικών καυσαερίων και της θερμότητας που παράγεται σε περίπτωση πυρκαγιάς.
  • Τα μέγιστα επιτρεπόμενα μεγέθη στα οποία τα κτίρια πρέπει να διαχωρίζονται σε πυροδιαμερίσματα, ώστε η φωτιά να περιορίζεται κατά το δυνατόν στον χώρο που εκδηλώθηκε.
  • Τα μέτρα που εμποδίζουν τη μετάδοση της φωτιάς από ένα κτίριο στα γειτονικά του.
  • Οι απαιτήσεις των υλικών που χρησιμοποιούνται στα κτίρια σε συνάρτηση με τη θέση στην οποία τοποθετούνται και τη χρήση του κτιρίου, προκειμένου να μην επιτρέπουν την ταχεία εξάπλωση της φωτιάς.
  • Τα ενεργητικά μέτρα και συστήματα πυροπροστασίας που επιτρέπουν την έγκαιρη ανίχνευση της φωτιάς, την ανάσχεσή της και την ασφαλή διαφυγή των χρηστών του κτιρίου, παρέχοντας τους τον απαραίτητο χρόνο εκκένωσης και προστασία από τη φωτιά.

Οι κύριες παράμετροι που ελήφθησαν υπόψη για τον καθορισμό των ανωτέρω απαιτήσεων και την επίτευξη των στόχων του κανονισμού είναι:

α) Οι πιθανοί χρήστες του κτιρίου, τα χαρακτηριστικά αυτών και η ενδεχόμενη εξοικείωση τους με το κτίριο.

β) Η αλληλεπίδραση χώρων από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς.

γ) Ο τρόπος σχεδιασμού και κατασκευής των κτιρίων στην Ελλάδα.

Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων, ως ειδικός κανονισμός, περιέχει απαιτήσεις ασφάλειας που εξειδικεύουν άλλους γενικούς κανονισμούς σχεδιασμού κτιρίων, όπως ο Οικοδομικός ή ο Κτιριοδομικός Κανονισμός, και κατισχύουν αυτών, κατά το μέρος που ρυθμίζουν αντίστοιχα θέματα.

Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας εξετάζει την κτιριοδομική απαίτηση της πυρασφάλειας των κτιρίων και ισχύει παράλληλα με τις λοιπές κτιριοδομικές απαιτήσεις άλλων κανονισμών – ειδικών διατάξεων.

Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων αναφέρεται πάντοτε σε μία πηγή ανάφλεξης, χωρίς να εξετάζει περιπτώσεις εμπρησμού, δολιοφθοράς, βανδαλισμού, εκδήλωσης πυρκαγιάς μετά από τρομοκρατική ενέργεια, καθώς και άλλες παρεμφερείς ενέργειες.

Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό ΦΕΚ εδώ: kanonismos-pyroprostasias-2018 .

read more
Δημήτρης ΚατσαρέληςΔημοσιεύθηκε ο νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων – ΠΔ 41/2018

Πολυκατοικία στου Παπάγου

on 12 Οκτωβρίου, 2023

Εκπονήσαμε τη μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων για το έργο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΤΕΤΡΑΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΠΑΤΑΡΙΑ, ΠΙΣΙΝΑ, ΔΩΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ Α+» της εταιρείας ΑΝΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ στην οδό Λευκωσίας 46 στο δήμο Παπάγου

read more
Δημήτρης ΚατσαρέληςΠολυκατοικία στου Παπάγου

Πολυκατοικία στη Βούλα

on 12 Ιουνίου, 2023

Εκπονήσαμε τη μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων σε επίπεδο εφαρμογής για το έργο «Ανέγερση τετραώροφου κτιρίου κατοικιών με σοφίτα, εσωτερικό εξώστη, υπόγειο και πισίνες ενεργειακής κατηγορίας Α+»  σε συνεργασία με το αρχιτεκτονικό γραφείο “KKMK ARCHITECTS” στη Βούλα.

read more
Δημήτρης ΚατσαρέληςΠολυκατοικία στη Βούλα

Πολυκατοικία στου Παπάγου

on 12 Μαρτίου, 2023

Εκπονήσαμε τη μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων για το έργο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΤΕΤΡΑΩΡΟΦΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΠΑΤΑΡΙ, ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ Α+» της εταιρείας ΑΝΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ στην οδό Ζησιμοπούλου 11 στο δήμο Παπάγου

read more
Δημήτρης ΚατσαρέληςΠολυκατοικία στου Παπάγου

Πολυκατοικία στο Μαρούσι

on 12 Φεβρουαρίου, 2023

Εκπονήσαμε τη μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων για το έργο «ΚΤΙΡΙΟ ΟΚΤΩ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΣΟΦΙΤΑ, ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΠΙΣΙΝΑ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΩΜΑ» της εταιρείας Exinos Constructions ATE στην οδό Σουλίου 3 στο δήμο Αμαρουσίου

read more
Δημήτρης ΚατσαρέληςΠολυκατοικία στο Μαρούσι

Προμελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων στο κτίριο της Ιταλικής Πρεσβείας στην Αθήνα

on 3 Δεκεμβρίου, 2022

Εκπονήθηκε Προμελέτη για τη ριζική ανακαίνιση των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων στο κτίριο της Ιταλικής Πρεσβείας στην Αθήνα στην οδό Βασ. Σοφίας και Σέκερη. Το ιστορικό κτίριο, έδρα της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Αθήνα, οικοδομήθηκε στα 1870, από τον γνωστό αρχιτέκτονα Ερνέστο Τσίλλερ. Με ιδιαίτερο αίσθημα τιμής και ευθύνης ολοκληρώσαμε την Προμελέτη του παραπάνω έργου.

read more
Δημήτρης ΚατσαρέληςΠρομελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων στο κτίριο της Ιταλικής Πρεσβείας στην Αθήνα

Μονοκατοικία στη Σαντορίνη

on 12 Νοεμβρίου, 2022

Εκπονήσαμε τη μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων σε επίπεδο εφαρμογής για το έργο «Μονοκατοικία στη Σαντορίνη»  σε συνεργασία με το αρχιτεκτονικό γραφείο “KKMK ARCHITECTS” στην θέση Ακρωτήρι.

read more
Δημήτρης ΚατσαρέληςΜονοκατοικία στη Σαντορίνη

Μονοκατοικία στην Εκάλη

on 12 Σεπτεμβρίου, 2022

Εκπονήσαμε τη μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων σε επίπεδο πολεοδομίας και εφαρμογής για Μονοκατοικία στην Εκάλη σε συνεργασία με το αρχιτεκτονικό  γραφείο ΑΚ Praxis

read more
Δημήτρης ΚατσαρέληςΜονοκατοικία στην Εκάλη

Εσωτερικές Διαρρυθμίσεις & Ανακαίνιση Όψεων σε υφιστάμενο κτίριο γραφείων

on 29 Σεπτεμβρίου, 2021

Εσωτερικές Διαρρυθμίσεις & Ανακαίνιση Όψεων σε υφιστάμενο κτίριο γραφείων στην οδό Αρτέμιδος 1 στον Παράδεισο Αμαρουσίου της εταιρείας hellenic-properties σε συνεργασία με το αρχιτεκτονικό γραφείο Neiheiser Argyros

read more
Δημήτρης ΚατσαρέληςΕσωτερικές Διαρρυθμίσεις & Ανακαίνιση Όψεων σε υφιστάμενο κτίριο γραφείων

Εργαστήριο ZILLION’S

on 29 Ιουλίου, 2021

Μελέτη εφαρμογής Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων του εργαστηρίου παγωτού της εταιρείας στο Νέο Ηράκλειο

read more
Δημήτρης ΚατσαρέληςΕργαστήριο ZILLION’S

Δημοσίευση του Οδηγού Εφαρμογής Προγράμματος “Εξοικονομώ – Αυτονομώ” και Παραρτημάτων

on 16 Νοεμβρίου, 2020

ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Περιφέρεια Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Θεσσαλίας 09.12.2020
Ηπείρου και Ιονίων Νήσων 11.12.2020
Αττικής 14.12.2020
Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου 16.12.2020
Δυτικής Ελλάδας 18.12.2020
Κρήτης, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου 21.12.2020
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 11.01.2021
Δυτικής Μακεδονίας   13.01.2021
Κεντρικής Μακεδονίας 15.01.2021
Πολυκατοικίες 18.01.2021

 

read more
Δημήτρης ΚατσαρέληςΔημοσίευση του Οδηγού Εφαρμογής Προγράμματος “Εξοικονομώ – Αυτονομώ” και Παραρτημάτων