Οκτ 2018

All posts from Οκτ 2018

Eνεργειακές προμελέτες για την ενεργειακή αναβάθμιση 12 κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Αθηναίων

on 1 Οκτωβρίου, 2018

Eκπονήθηκαν ενεργειακές προμελέτες σε συνεργασία με τις εταιρείες FACE3TS  και Helesco A.E. για την ενεργειακή αναβάθμιση των ακόλουθων κτιριακών εγκαταστάσεων ευθύνης του Δήμου Αθηναίων:
1. Σχολικό συγκρότημα επί της οδού ΕΡΑΤΥΡΑΣ & ΣΑΜΟΥ 46
2. Σχολικό συγκρότημα επί των οδών ΛΙΟΣΙΩΝ 42 & ΜΙΧ.ΒΟΔΑ 9 (Τρία κτήρια)
3. Σχολικό συγκρότημα επί της οδού ΕΠΤΑΧΑΛΚΟΥ & ΑΚΤΑΙΟΥ
4. Σχολικό συγκρότημα επί των οδών ΚΥΨΕΛΗΣ 46 & ΠΑΞΩΝ & ΡΗΝΕΙΑΣ 2 (Δύο κτήρια)
5. Σχολικό συγκρότημα επί της οδού ΑΚΟΜIΝΑΤΟΥ 40
6. Σχολικό συγκρότημα επί της οδού ΥΓΕΙΑΣ 11Α & ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΥ
7. Σχολικό συγκρότημα επί της οδού ΟΡΦΕΩΣ & ΑΧΝΙΑΔΩΝ
8. Δημοτικό κτίριο επί της οδού ΛΙΟΣΙΩΝ 22
9. Δημοτικό κτίριο επί της οδού ΑΘΗΝΑΣ 16

Η προσέγγιση για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου πραγματοποιήθηκε ως ακολούθως:

1. Αξιολόγηση Υφιστάμενης Ενεργειακής Κατάστασης
Στο στάδιο αυτό αξιοποιήθηκαν τα στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια των ενεργειακών επιθεωρήσεων και αυτοψιών του κτηρίου και αναλύθηκαν τα δεδομένα ενεργειακών καταναλώσεων με βάση τους λογαριασμούς και τις ενεργειακές μετρήσεις. Εκτιμήθηκαν το ενεργειακό κόστος, οι ενεργειακές καταναλώσεις ανά χρήση και μορφή ενέργειας, και η αποδοτικότητα του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και του κτιριακού κελύφους.

2. Διαμόρφωση λίστας παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ενεργειακής επιθεώρησης και της αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και του κτιριακού κελύφους διαμορφώθηκε λίστα επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας για κάθε κτήριο με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου.

3. Εκτίμηση εξοικονόμησης ενέργειας για κάθε παρέμβαση
Για κάθε παρέμβαση εκτιμήθηκε το ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας μέσω της ενεργειακής προσομοίωσης της νέας κατάστασης με το λογισμικό ΤΕΕ ΚΕνΑΚ και λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές καταναλώσεις (ενδεικτικά μη ύπαρξη συστήματος μηχανικού αερισμού, πραγματικές ώρες λειτουργίας τεχνητού φωτισμού) και της κατανομής αυτών ανά τελική χρήση.

4. Οικονομική αξιολόγηση για κάθε παρέμβαση
Για κάθε μία από τις παρεμβάσεις εκτιμήθηκε το απαιτούμενο κόστος επένδυσης και λειτουργίας καθώς και το ετήσιο οικονομικό όφελος από την εξοικονόμηση ενέργειας. Με βάση αυτές τις παραμέτρους αξιολογείται η απόδοση κάθε επέμβασης με οικονομικούς όρους προκειμένου ο Δήμος να επιλέξει το κατάλληλο μίγμα δράσεων προς υλοποίηση.

5. Βασικές τεχνικές προδιαγραφές παρεμβάσεων με έμφαση στην ενεργειακή απόδοση
Για κάθε μία από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις περιγράφονται βασικές τεχνικές προδιαγραφές με έμφαση στα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά αυτών που συνδέονται με την ενεργειακή απόδοση.

read more
Δημήτρης ΚατσαρέληςEνεργειακές προμελέτες για την ενεργειακή αναβάθμιση 12 κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Αθηναίων

Τετραόροφο κτίριο κατοικιών στον δήμο Παπάγου

on 1 Οκτωβρίου, 2018

Εκπονήσαμε τη μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων σε επίπεδο πολεοδομίας και εφαρμογής για το έργο “Νέα τετραώροφη πολυκατοικία με pilotis και υπόγειο” της εταιρείας livewise στην λεωφ. Κύπρου 15 στο δήμο Παπάγου

 

read more
Δημήτρης ΚατσαρέληςΤετραόροφο κτίριο κατοικιών στον δήμο Παπάγου